Oferta

Infrastruktura przystanków komunikacji publicznej

Nowoczesne technologie wytwarzania infrastruktury przystankowej pozwalają na łatwiejsze poruszanie się w obrębie przystanków osób niepełnosprawnych oraz niewidomych. Technologie te wyznaczają nowoczesne standardy projektowania infrastruktury przystankowej.

Infrastruktura peronów kolejowych

W najbliższych latach przewiduje się znaczne inwestycje w zakresie unowocześnienia infrastruktury peronów kolejowych w Polsce. Dlatego też nasza firma wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych kontrahentów oferuje wszelkiego typu elementy znajdujące się na nowoczesnych peronach kolejowych.

Mała architektura parkingów park&ride oraz placów i terenów zielonych

W ostatnim czasie w miastach panuje moda na integracje środków komunikacji kolejowej, autobusowej i tramwajowej.
Elementem nieodzownym zawsze będą stacje przesiadkowe – parkingi PARK & RIDE