Mała architektura parkingów park&ride oraz placów i terenów zielonych

W ostatnim czasie w miastach panuje moda na integracje środków komunikacji kolejowej, autobusowej i tramwajowej.
Elementem nieodzownym zawsze będą stacje przesiadkowe – parkingi PARK & RIDE
W swojej ofercie posiadamy:

  • tablice informacyjne
  • infokioski
  • systemy zliczania miejsc parkingowych
  • wiaty rowerowe
  • wiaty przystankowe
  • kosze na odpadki
  • ogrodzenia
oferta5