Parking Park & Ride Szymanowskiego Poznań

Elementy małej architektury takie jak: wiaty rowerowe ze stojakami, tablice informacji pasażerskiej, ławki, kosze, balustrady.